czyli wszystkiego po trochu...
Wykorzystując materiały z Miechowskiego Kuferka należy powołać się na źródło: http://miechowski_kuferek.manifo.com/
dotyczy to także kopiowania i publikacji zdjęć.
Wyszukiwanie nazwisk i miejscowości: Ctrl+F

ZIEMIANIE I ICH DWORY

MIEJSCOWOŚCI UŁOŻONO W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ
Willa Świątków i Oryńskich w Charsznicy > więcej

Dwór w Czaplach Małych >>>> więcej

Dwór w Czaplach Wielkich >>> więcej

Dwór w Dziemięrzycach  >>>> więcej

Dworek w Falniowie         >>>> więcej

Dwór w Giebułtowie         >>>> więcej

Dworek Sławka w Janowiczkach  więcej

Dwór w Janowiczkach      >>>> więcej

Dwór w Kalinie Wielkiej  >>>> więcej

Pałac w Książu Wielkim  >>>> więcej

Dwór w Makowie              >>>> więcej

Dwór w Marchocicach     >>>> więcej
Pałac w Mianocicach              >>>> więcej

Dworek w Miechowie             >>>> więcej

Dwór w Pogwizdowie             >>>> więcej

Dwór w Przybysławicach       >>>> więcej

Dwór w Rzemiędzicach          >>>> więcej

Dwór w Rzeżuśni                     >>>> więcej

Dwór w Rzędowicach             >>>> więcej

Dwór w Święcicach                 >>>> więcej

Dwór w Trzebienicach           >>>> więcej

Dwór w Zarogowie                  >>>> więcej

Dwór w Zaryszynie                 >>>> więcej

Dwór w Grzymałowie (w Jabłoniowym Sadzie) >>>> więcej

DWORY NIEISTNIEJĄCE
Dwór w Bukowskiej Woli            >>>> więcej
Dwór w Dziaduszycach                >>>> więcej
Dwór w Górach Miechowskich   >>>> więcej
Dwór w Kalinie Małej                   >>>> więcej
Dwór w Kępiu                                 >>>> więcej
Dwór w Poradowie                        >>>> więcej
Dwór w Szczepanowicach            >>>> więcej
Dwór w Wysocicach                      >>>> więcej
Dwór w Śladowie                           >>>> więcej
Dwór w Wielkozagórzu                >>>> więcej
POWIAT MIECHOWSKI
DOBRA DONACYJNE WEDŁUG STANU NA 1917 R.
Literatura: Powiat miechowski w Polsce w roku 1917  - Na polecenie C. i K. Komendy zestawił major Rudolf Weber 
Donacja [łac. donatio ‘dar’, ‘darowizna’] - darowizna nadawana za zasługi, w nagrodę;na ziemiach polskich w okresie zaborów i w Księstwie Warszawskim określenie majątku nieruchomego, głównie dóbr ziemskich, nadanego przez władzę państwową; w zaborze pruskim i rosyjskim od 1773 tworzono donacje dla osób zasłużonych dla zaborców z przejętych dóbr państwowych; szeroko stosowane przez Napoleona I, stanowiły uposażenie przyznawanych przez niego tytułów arystokratycznych; napoleońskie donacje w Księstwie Warszawskim zostały 1813 skonfiskowane i zwrócone państwu; w Królestwie Polskim w 1835 ustanowiono donacje o charakterze majoratów dla zasłużonych urzędników rosyjskich, tworzone z dóbr państwowych i skonfiskowanych majątków prywatnych; 1919 donacje na ziemiach polskich przeszły na własność państwa. (Źr.:Encyklopedia PWN)

*Poz. 1 i 2 - w sumie 760 morgów.

POWIAT MIECHOWSKI
WIELKA WŁASNOŚĆ ZIEMSKA
 WEDŁUG STANU NA 1917 R.
Literatura: Powiat miechowski w Polsce w roku 1917  - Na polecenie C. i K. Komendy zestawił major Rudolf Weber 


Źródła:

Boczkowska Z., Katalog zabytków sztuki w Polsce, t.1, Warszawa 1953.

http://www.nid.pl/pl/Regiony/Malopolskie/Zabytki_w_regionie/ : Racławice - teren historycznej Bitwy Racławickiej 

Przybyszewski S. M., Ziemianie. Pałace, dwory i dworki nad Nidą, Nidzicą i Szreniawą, Kazimierza Wielka 2012.

Nowak Marianna, Racławice - symbol tradycji kościuszkowskiej, [w:] Siekierski Czesław, Od Racławic do Unii Europejskiej. Chłopi i ruch ludowy - 215 lat doświadczeń i historii, Racławice - Połaniec 2009.

http://genealogia.grocholski.pl/

Starowieyska-Morstinowa Zofia, Ci, których spotykałam, Kraków 1962.

http://genealogia.grocholski.pl/gd/main.php

Hołubowska A. (red.), Szlak Architektury Drewnianej - Dworek "Zacisze", Kraków 2005.

Wijaczka J. (red.), Świętokrzyski słownik biograficzny, T. 1, Kielce 2002.

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880-1902,

S. Stanisławska B., Siostra Maria Aniela Kozłowska, [w:] Ludzie Lasek, opr. Mazowiecki T.

Stachurski Z., Wspomnienia, maszynopis, b.r.

Madejska-Tkaczyk S, Madejski L., Dzieje Mianocic, Gazeta Miechowska nr 139, 140, 145, 146 z 2005 r.

Kozłowski K., Komar M., Historia z konsekwencjami, Świat Książki 2009.

Krzysztoforska-Weisswasser Z., Historia wybranych miejscowości z Gminy Gołcza.  Z dziejów Makowa, Przybysławic i Szreniawy na ziemi miechowskiej. Kraków 2019.

Libicki P., Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu, Rebis 2012.

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Cz. 3, Warszawa 1996.

Lichosik S, Słownik historyczno-geograficzny ziemi słaboszowskiej [w:] Kwartalnik samorządowy "Nasza Gmina Słaboszów" Nr 11-3/2013.

Dobrowolska - Siemieńska J., Żywe wotum, Poznań 1987.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Lohmann - dostęp 25.08.2015 r.

.

http://www.charsznica.info/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=65 

https://www.miechow.pl/informacje-turystyczne/zabytki-i-obiekty-kultury - dostęp 29.03.2023. 
Darmowy licznik odwiedzin
ZAPLANUJ TRASĘ DOJAZDU Z GOOGLE MAPS - KLIKNIJ NA OBRAZEK POWYŻEJ.

Wykaz zabytków i obiektów kultury z terenu powiatu miechowskiego znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Miechowie. Przejdź dalej...

DWORY i PAŁACE
ZNAJDUJĄCE SIĘ POZA POWIATEM MIECHOWSKIM
DAWNIEJ POWIĄZANE Z NIM TERYTORIALNIE LUB POPRZEZ RODZINY ZIEMIAŃSKIE

Dwór Muchanowych w Przemęczanach.

Pałac Wodzickich w Niedźwiedziu.

Dwór Kowerskich w Józwowie.

Dwór Kowerskich w Józwowie.

Dwór Osuchowskich w Pierocicach.

Dwór Osuchowskich w Pierocicach.

Dwór Morawskich w Miławczycach.

Dwór Morawskich w Miławczycach.

Dwór Szańkowskich w Wierzbnie.

Dwór Szańkowskich w Wierzbnie.

Zespół pałacowy Wielowieyskich w Lubczy.

Zespół pałacowy w Lubczy.

Zespół pałacowy w Lubczy.

Pałac Deskurów w Sancygniowie.

Brama pałacu w Sancygniowie.

Pałac Zdanowskich w Śmłowicach.

Pałac Zdanowskich w Śmiłowicach.

Pałac Zdanowskich w Śmiłowicach.

Dwór Strużyńskich w Zielenicach.

Dwór Strużyńskich w Zielenicach.

Dwór Strużyńskich w Zielenicach.

Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

Dwór Strumiłłów w Książniczkach.

Dwór Strumiłłów w Książniczkach.

Dwór w Czechach

Dwór w Czechach - widok z boku.

Dwór w Biórkowie Wielkim.

Dwór w Biórkowie Wielkim.

Dwór w Wilkowie.

Dwór Amouraux w Baranówce - dawniej Luborzyca

Dwór Amouraux w Baranówce - dawniej Luborzyca

Dwór Amouraux w Baranówce - dawniej Luborzyca

Pałac w Cianowicach

Pałac w Cianowicach

Dwór w Rzeplinie

Brama wiodąca do dworu w Rzeplinie

Dwór w Minodze.

Dwór Nabokowów w Kacicach

Dwór Dzianottów w Ropocicach (2017).

Kreator stron internetowych - przetestuj